Ne bucurăm să vă anunțăm faptul că Embryos Fertility Clinic este partener în Proiectul „FIV – O ȘANSĂ LA VIAȚĂ” – Medgidia.

Acest program are ca și obiectiv creșterea natalității în rândul populației de pe raza Municipiului prin acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, sub formă de voucher, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt următoarele:

 • Femeile singure/cuplurile care au fost diagnosticate cu o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical;
 • AMH>1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;
 • Cuplul autolog/cupluri în care partenerul suferă de azoospermie/femei singure (nu se exclud procedurile cu sperma donată);
 • Indicele de masă corporală al partenerei între 20-30;
 • Vârsta femeii între 24-45 de ani;
 • Solicitanții să aibă domiciliul în municipiul Medgidia.

Cuplurile vor primi două vouchere care vor conține următoarele elemente:

 • Nume și prenume beneficiar ( parteneră);
 • Codul numeric personal;
 • Numărul de înregistrare al cererii în cadrul proiectului;
 • O serie unică sub forma unui cod de bare;
 • Elemente de securizare a imprimatului.

CONDIŢII DE PARTICIPARE ȊN CADRUL PROIECTULUI

Procedura de aprobare a femeilor singure/cuplurilor eligibile în proiect.

(1) Femeile singure/cuplurile care doresc să beneficieze de sprijinul acordat prin proiectul FIV – „O NOUA ȘANSĂ” se vor prezenta la unitățile sanitare publice sau private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro, partenere pentru a primi indicația de FIV(fertilizare in vitro). Investigațiile necesare eliberării indicației de FIV vor fi suportate din bugetul propriu al solicitanților.

(2) După eliberarea indicației FIV de la unitatea sanitară parteneră, solicitanții vor depune dosarul de aplicație la Primăria Municipiului Medgidia – Centrul de Informații Cetățeni sau pe e-mail office@primaria-medgidia.ro

(3) Documentele în original și în copie: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 905600, Str. Decebal, nr.35, tel 0241/812.300, fax 0241/810.619 e-mail: office@primaria-medgidia.rohttps://primaria-medgidia.ro

– Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului şi copia certificatului de căsătorie al acestora; cel puțin unul dintre membrii cuplului infertil căruia îi este indicată începerea procedurii de fertilizare in vitro trebuie să aibă domiciliul stabil pe raza Municipiului Medgidia;
– Adeverința eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile ȋnaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;
– Certificat fiscal din care să rezulte că membrii cuplului nu au datorii la bugetul local, eliberat de către Serviciul Taxe şi Impozite Locale al Primăriei Municipiului Medgidia;
– Documentul eliberat de unitatea sanitară cu indicația medicală de FIV-AdeverințaAnexa 1;
– Solicitantului i se va cere acordul cu privire la termenii şi condițiile prezentului regulament.

Cererea–tip completată va fi semnată de ambii parteneri – Anexa 2 la prezentul regulament și va fi ȋnsoțită de declarația pe propria răspundere – Anexa 3 la prezentul regulament, precum și de celelalte acte doveditoare menționate anterior. Comisia de evaluare a dosarelor va verifica conținutul dosarelor şi eligibilitatea beneficiarilor, având la bază regulamentul de implementare a proiectului, va aproba dosarele care întrunesc condițiile de eligibilitate și va întocmi Dispoziția de Aprobare/Respingere a acestora. După emiterea dispoziției de aprobare a cererii şi se va încheia Contractul de acordare a voucherelor aferente proiectului.(vezi Anexa 4).

Prin contract, părțile vor conveni ca beneficiarul sprijinului financiar acordat prin proiect să își asume plata cheltuielilor care depășesc valoarea totală a voucherului.

În situația în care dosarul nu corespunde criteriilor de eligibilitate și legalitate impuse prin prezentul regulament, cuplul solicitant va primi Dispoziția de respindere a dosarului.

Eliberarea adeverinței necesară înscrierii in proiectul “FIV – O SANSA LA VIATA” FIV Craiova de către Embryos Fertility Clinic

Clinica noastră va elibera adeverința necesară înscrierii în program a cuplurilor eligibile înregistrate ca pacienți în clinică doar după verificarea documentației actualizate care sa confirme indicația pentru FIV și criteriile medicale de eligibilitate menționate în regulamentul programului PROGRAMUL MEDGIDIA: „O NOUA SANSA”.

Puteți solicita aceasta adeverință direct în clinică sau prin email ( info@embryos.ro ), cu mențiunea că va trebui să actualizați investigațiile cu termen expirat, respectând baremul de investigații primit de la clinică.

Lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii IN PROGRAMUL MEDGIDIA: „O NOUA SANSA”

Medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie si competență în infertilitatea cuplului și reproducere umană asistată:

 • Dr. Andreea Carp-Veliscu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Ionela Anghelescu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Tarig Massawi – medic primar, doctorand în Medicină
 • Dr. Bogdan Staicu – medic primar
 • Dr. Alina Bordea – medic specialist, doctorand în Medicină
 • Dr. Mihaela Braga – medic specialist
 • Dr. Daniela Shawi – medic specialist
 • Dr. Ioana Iordache – medic specialist

Embriolog cu certificare europeană ESHRE în embriologie:

 • Biolog Andreea Nastase – biolog principal, embriolog
 • Biolog Ruxandra Valcu – biolog principal, embriolog

Medic anestezist:

 • Dr. Adelina Vasile – medic primar anestezie si terapie intensiva

Asistenți medicali:

 • As. Medical Sef: Miriam Stanciu
 • As. Coordonator: Diana Grigore
 • As. Coordonator: Irina Bitica
 • As. Coordonator: Nicoleta Marin
 • As. Coordonator: Fivi Hoidrag
 • As. Mariana Tudorache
 • As. Cornelia Radu
 • As. Madalina Flaminzeanu

Serviciile medicale ce nu sunt acoperite de voucherul din cadrul PROGRAMULUI MEDGIDIA: „O NOUA SANSA” și care sunt efectuate în clinică în cadrul procedurilor de FIV sunt după cum urmează, fără a se limita la:

 • Comunicare și consiliere pe parcursul procedurii
 • Tehnici speciale de selectie si activare a spermatozoizilor
 • Cultivarea embrionilor in miniincubator individual
 • Control ecografic si documentare imagistica la ET
 • Cazarea pacientei în ziua prelevării de ovocite și în ziua transferului embrionar
 • Ingrijirea si monitorizarea pre si post operatorie a pacientei

Alte proceduri pentru care cuplul trebuie să achite contravaloarea acestora, nefiind acoperite de voucherul FIV Craiova, sunt:

 • Investigații paraclinice preliminare (conform baremului de investigații recomandat de medicul clinicii)
 • Diagnostic genetic al embrionilor
 • Crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor
 • Recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor (PESA/TESA/TESE) P-ICSI
 • Ecloziune asistată a embrionilor (Assisted Hatching)
 • Activare asistată a ovocitelor – Calcium ionophore
 • Decongelare embrioni vitrificați
 • Spermă de la donator anonim

Vă așteptăm cu drag!
Echipa Embryos