Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității

Ne bucurăm să vă anunțăm faptul că Embryos Fertility Clinic este partener în Proiectul „Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”.

METODOLOGIA PROGRAMULUI

Beneficiarii programului sunt cuplurile și femeile infertile, care au fost diagnosticate cu o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt următoarele:

 • cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor și condițiilor programului;
 • procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României afiliată programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități specifice;
 • cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă domiciliul în România;
 • cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
 • vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 și 45 ani.

Acordarea beneficiului social se realizează în baza criteriului „primul venit – primul servit”, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MFTES.

Solicitanții trebuie să depună online la adresa natalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet.

În cazul solicitanților care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, regăsită în cadrul secțiunii contact pe site-ul mfamilie.gov.ro

Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate și semnate(unde este cazul) și certificate „Conform cu originalul”, ulterior, scanate, și trimise pe email.

Cererea de înscriere – Anexa 1, trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:

 1. Copii ale actelor de identitate ale solicitanților;
 2. Declarație pe propria răspundere;
 3. Document medical din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist (care este angajat sau colaborator al unei unități medicale afiliate în program) în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului.
 4. Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat.
 5. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dosarele prevăzute se înregistrează în ordinea primirii într-un registru special de evidență al dosarelor, întocmit, completat, păstrat și arhivat de către MFTES.

După trimiterea documentelor, solicitanții primesc pe adresa de e-mail confirmarea înregistrării și numărul de înregistrare al dosarului.

În situația în care beneficiarul nu a menționat pe cererea de înscriere sau nu dispune de o adresă de e-mail, primește numărul de înregistrare al dosarului prin intermediul unui mesaj text pe telefon.

 1. Cuantumul beneficiului social este de maximum 15.000 lei per beneficiar pentru decontarea cheltuielilor necesare efectuării procedurilor.
 2. Beneficiul prevăzut la alin.(1) nu constituie venit în sensul Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare și Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.
 3. În cadrul programului, un beneficiar poate primi beneficiul social pentru un număr de maximum trei proceduri pe an pe toată perioada desfășurării programului.
 4. Beneficiul social se acordă sub forma a două vouchere: un voucher electronic – card și un voucher pe suport hârtie.
 5. Voucherul electronic-card este în sumă de 5.000 lei și este aferent tratamentului medicamentos.
 6. Voucherul pe suport hârtie este în valoare de 10.000 lei și este utilizat pentru procedurile medicale specifice.
 7. Cele două vouchere sunt acordate simultan.

Lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii “Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”:

Medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie si competență în infertilitatea cuplului și reproducere umană asistată:

 • Dr. Andreea Carp-Veliscu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Ionela Anghelescu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Tarig Massawi – medic primar, doctorand în Medicină
 • Dr. Bogdan Staicu – medic primar
 • Dr. Alina Bordea – medic specialist, doctorand în Medicină
 • Dr. Mihaela Braga – medic specialist
 • Dr. Daniela Shawi – medic specialist
 • Dr. Ioana Iordache – medic specialist

Embriolog cu certificare europeană ESHRE în embriologie:

 • Biolog Andreea Nastase – biolog principal, embriolog
 • Biolog Ruxandra Valcu – biolog principal, embriolog

Medic anestezist:

 • Dr. Adelina Vasile – medic primar anestezie si terapie intensiva

Asistenți medicali:

 • As. Medical Sef: Miriam Stanciu
 • As. Coordonator: Diana Grigore
 • As. Coordonator: Irina Bitica
 • As. Coordonator: Nicoleta Marin
 • As. Coordonator: Fivi Hoidrag
 • As. Mariana Tudorache
 • As. Cornelia Radu
 • As. Madalina Flaminzeanu

Serviciile medicale care pot fi prestate în baza Voucherului aferent Programului sunt următoarele:

 • prelevarea ovocitelor proprii prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz;
 • procesarea spermei;
 • inseminarea ovocitelor (proprii sau donate în condițiile legii) pentru fertilizare spontană;
 • cultivarea embrionilor 72 de ore sau 120 ore în funcție de procedura agreată de clinică;
 • transferul embrionar;
 • monitorizarea evoluției cazului, care constă în:
  • efectuarea testului seric Beta HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
  • consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 5, daca testul Beta HCG este negativ;
  • monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 5, dacă testul Beta HCG este pozitiv;

Serviciile medicale ce nu sunt acoperite de voucherul aferent Programului și care sunt efectuate în clinică în cadrul procedurilor de FIV sunt după cum urmează, fără a se limita la:

 • investigații paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară, conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii);
 • diagnostic genetic al embrionilor;
 • crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;
 • recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor;
 • anestezia generală intravenoasă la prelevarea ovocitelor;
 • procedura ICSI (Intracelular sperm injection);
 • prelevarea ovocitelor donate;
 • activare asistată a ovocitelor – Calcium ionophore;
 • decongelare embrioni vitrificați;
 • spermă de la donator anonim;
 • cazarea pacientei în ziua prelevării de ovocite și în ziua transferului embrionar;
 • îngrijirea și monitorizarea pre si post operatorie a pacientei;
 • comunicare și consiliere pe parcursul procedurii;
 • tehnici speciale de selecție și activare a spermatozoizilor.

Vă așteptăm cu drag!
Echipa Embryos


Programul "O NOUĂ ȘANSĂ", Medgidia

Ne bucurăm să vă anunțăm faptul că Embryos Fertility Clinic este partener în Proiectul „FIV – O ȘANSĂ LA VIAȚĂ” – Medgidia.

Acest program are ca și obiectiv creșterea natalității în rândul populației de pe raza Municipiului prin acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, sub formă de voucher, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt următoarele:

 • Femeile singure/cuplurile care au fost diagnosticate cu o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical;
 • AMH>1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;
 • Cuplul autolog/cupluri în care partenerul suferă de azoospermie/femei singure (nu se exclud procedurile cu sperma donată);
 • Indicele de masă corporală al partenerei între 20-30;
 • Vârsta femeii între 24-45 de ani;
 • Solicitanții să aibă domiciliul în municipiul Medgidia.

Cuplurile vor primi două vouchere care vor conține următoarele elemente:

 • Nume și prenume beneficiar ( parteneră);
 • Codul numeric personal;
 • Numărul de înregistrare al cererii în cadrul proiectului;
 • O serie unică sub forma unui cod de bare;
 • Elemente de securizare a imprimatului.

CONDIŢII DE PARTICIPARE ȊN CADRUL PROIECTULUI

Procedura de aprobare a femeilor singure/cuplurilor eligibile în proiect.

(1) Femeile singure/cuplurile care doresc să beneficieze de sprijinul acordat prin proiectul FIV – „O NOUA ȘANSĂ” se vor prezenta la unitățile sanitare publice sau private acreditate de către Agenția Națională de Transplant pentru fertilizare in vitro, partenere pentru a primi indicația de FIV(fertilizare in vitro). Investigațiile necesare eliberării indicației de FIV vor fi suportate din bugetul propriu al solicitanților.

(2) După eliberarea indicației FIV de la unitatea sanitară parteneră, solicitanții vor depune dosarul de aplicație la Primăria Municipiului Medgidia – Centrul de Informații Cetățeni sau pe e-mail office@primaria-medgidia.ro

(3) Documentele în original și în copie: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 905600, Str. Decebal, nr.35, tel 0241/812.300, fax 0241/810.619 e-mail: office@primaria-medgidia.rohttps://primaria-medgidia.ro

– Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului şi copia certificatului de căsătorie al acestora; cel puțin unul dintre membrii cuplului infertil căruia îi este indicată începerea procedurii de fertilizare in vitro trebuie să aibă domiciliul stabil pe raza Municipiului Medgidia;
– Adeverința eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile ȋnaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;
– Certificat fiscal din care să rezulte că membrii cuplului nu au datorii la bugetul local, eliberat de către Serviciul Taxe şi Impozite Locale al Primăriei Municipiului Medgidia;
– Documentul eliberat de unitatea sanitară cu indicația medicală de FIV-AdeverințaAnexa 1;
– Solicitantului i se va cere acordul cu privire la termenii şi condițiile prezentului regulament.

Cererea–tip completată va fi semnată de ambii parteneri – Anexa 2 la prezentul regulament și va fi ȋnsoțită de declarația pe propria răspundere – Anexa 3 la prezentul regulament, precum și de celelalte acte doveditoare menționate anterior. Comisia de evaluare a dosarelor va verifica conținutul dosarelor şi eligibilitatea beneficiarilor, având la bază regulamentul de implementare a proiectului, va aproba dosarele care întrunesc condițiile de eligibilitate și va întocmi Dispoziția de Aprobare/Respingere a acestora. După emiterea dispoziției de aprobare a cererii şi se va încheia Contractul de acordare a voucherelor aferente proiectului.(vezi Anexa 4).

Prin contract, părțile vor conveni ca beneficiarul sprijinului financiar acordat prin proiect să își asume plata cheltuielilor care depășesc valoarea totală a voucherului.

În situația în care dosarul nu corespunde criteriilor de eligibilitate și legalitate impuse prin prezentul regulament, cuplul solicitant va primi Dispoziția de respindere a dosarului.

Eliberarea adeverinței necesară înscrierii in proiectul “FIV – O SANSA LA VIATA” FIV Craiova de către Embryos Fertility Clinic

Clinica noastră va elibera adeverința necesară înscrierii în program a cuplurilor eligibile înregistrate ca pacienți în clinică doar după verificarea documentației actualizate care sa confirme indicația pentru FIV și criteriile medicale de eligibilitate menționate în regulamentul programului PROGRAMUL MEDGIDIA: „O NOUA SANSA”.

Puteți solicita aceasta adeverință direct în clinică sau prin email ( info@embryos.ro ), cu mențiunea că va trebui să actualizați investigațiile cu termen expirat, respectând baremul de investigații primit de la clinică.

Lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii IN PROGRAMUL MEDGIDIA: „O NOUA SANSA”

Medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie si competență în infertilitatea cuplului și reproducere umană asistată:

 • Dr. Andreea Carp-Veliscu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Ionela Anghelescu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Tarig Massawi – medic primar, doctorand în Medicină
 • Dr. Bogdan Staicu – medic primar
 • Dr. Alina Bordea – medic specialist, doctorand în Medicină
 • Dr. Mihaela Braga – medic specialist
 • Dr. Daniela Shawi – medic specialist
 • Dr. Ioana Iordache – medic specialist

Embriolog cu certificare europeană ESHRE în embriologie:

 • Biolog Andreea Nastase – biolog principal, embriolog
 • Biolog Ruxandra Valcu – biolog principal, embriolog

Medic anestezist:

 • Dr. Adelina Vasile – medic primar anestezie si terapie intensiva

Asistenți medicali:

 • As. Medical Sef: Miriam Stanciu
 • As. Coordonator: Diana Grigore
 • As. Coordonator: Irina Bitica
 • As. Coordonator: Nicoleta Marin
 • As. Coordonator: Fivi Hoidrag
 • As. Mariana Tudorache
 • As. Cornelia Radu
 • As. Madalina Flaminzeanu

Serviciile medicale ce nu sunt acoperite de voucherul din cadrul PROGRAMULUI MEDGIDIA: „O NOUA SANSA” și care sunt efectuate în clinică în cadrul procedurilor de FIV sunt după cum urmează, fără a se limita la:

 • Comunicare și consiliere pe parcursul procedurii
 • Tehnici speciale de selectie si activare a spermatozoizilor
 • Cultivarea embrionilor in miniincubator individual
 • Control ecografic si documentare imagistica la ET
 • Cazarea pacientei în ziua prelevării de ovocite și în ziua transferului embrionar
 • Ingrijirea si monitorizarea pre si post operatorie a pacientei

Alte proceduri pentru care cuplul trebuie să achite contravaloarea acestora, nefiind acoperite de voucherul FIV Craiova, sunt:

 • Investigații paraclinice preliminare (conform baremului de investigații recomandat de medicul clinicii)
 • Diagnostic genetic al embrionilor
 • Crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor
 • Recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor (PESA/TESA/TESE) P-ICSI
 • Ecloziune asistată a embrionilor (Assisted Hatching)
 • Activare asistată a ovocitelor – Calcium ionophore
 • Decongelare embrioni vitrificați
 • Spermă de la donator anonim

Vă așteptăm cu drag!
Echipa Embryos


Programul "FIV – O ȘANSĂ LA VIAȚĂ", FIV Craiova

Ne bucurăm să vă anunțăm faptul că Embryos Fertility Clinic este partener în Proiectul „FIV – O ȘANSĂ LA VIAȚĂ” – Craiova.

Acest program are ca și obiectiv creșterea natalității în rândul populației de pe raza Municipiului Craiova, prin acordarea unui sprijin financiar în valoare 13.800 lei/cuplu, sub formă de vouchere, pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro.

Pentru a accesa programul, cuplurile eligibile trebuie să depună documentația conform procedurii descrise aici: spmscmc.ro

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt următoarele:

 • AMH >1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;
 • cuplu autolog sau cupluri în care partenerul suferă de azoospermie (nu se exclud procedurile cu sperma donată);
 • indice de masă corporală al partenerei între 20 – 30;
 • vârsta partenerei între 24 – 45 de ani.
 • Cuplul are domiciliul stabil în municipiul Craiova de cel puțin 3 ani.

Cuplurile vor primi două vouchere care vor conține următoarele elemente:

 • Nume și prenume beneficiar (partenera);
 • Codul numeric personal;
 • Numărul de înregistrare alocat în proiect;
 • Specificarea etapei din cursul procesului (Etapa 1 sau Etapa 2).

În cadrul programului se vor acorda doua tipuri de voucher – voucher pentru medicamente si voucher pentru efectuarea de proceduri medicale:

Etapa 1 – Voucher medicamente – pentru tratamentul de stimulare (medicamentos) se va acorda un (1) voucher în valoare de 4.600 lei.
Etapa 2 – Voucher proceduri medicale (procedura de FIV) – pentru intervenția medicală specifică se va acorda un (1) voucher în valoare de 9.200 lei.

Voucherul în valoare de 9.200 RON va fi depus la recepția clinicii Embryos, împreună cu o solicitare scrisă (document pe care îl veți primi de la recepția clinicii), în ziua primei consultații de monitorizare a tratamentului pacientei, dupa semnarea protocolului financiar.

Eliberarea adeverinței necesară înscrierii in proiectul “FIV – O SANSA LA VIATA” FIV Craiova de către Embryos Fertility Clinic

Clinica noastra va elibera adeverința necesară înscrierii în program a cuplurilor eligibile înregistrate ca pacienți în clinică doar după verificarea documentației actualizate care sa confirme indicația pentru FIV cu ovocite proprii și criteriile medicale de eligibilitate menționate în regulamentul programului “FIV – O SANSA LA VIATA” FIV Craiova (valoarea testului AMH pentru pacientele peste 35 de ani, indicele de masă corporală IMC / BMI).

Puteți solicita aceasta adeverință direct în clinică sau prin email ( info@embryos.ro ), cu mențiunea că va trebui să actualizați investigațiile cu termen expirat, respectând baremul de investigații primit de la clinică.

În prealabil oricărui demers de înscriere în programul “FIV – O SANSA LA VIATA” este necesar să existe indicație medicală pentru FIV în dosarul medical al cuplului. Conform regulamentului proiectului FIV Craiova, investigațiile necesare eliberării indicației de FIV sunt suportate din bugetul propriu al cuplurilor solicitante.

Dacă indicele de masă corporală al partenerei (IMC / BMI) nu va fi efectuat în clinică sau nu este de dată recentă, actualizarea se poate efectua în ziua eliberării adeverinței, în cadrul clinicii Embryos.
Lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii “FIV – O SANSA LA VIATA” FIV Craiova

Medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie si competență în infertilitatea cuplului și reproducere umană asistată:

 • Dr. Andreea Carp-Veliscu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Ionela Anghelescu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Tarig Massawi – medic primar, doctorand în Medicină
 • Dr. Bogdan Staicu – medic primar
 • Dr. Alina Bordea – medic specialist, doctorand în Medicină
 • Dr. Mihaela Braga – medic specialist
 • Dr. Daniela Shawi – medic specialist
 • Dr. Ioana Iordache – medic specialist

Embriolog cu certificare europeană ESHRE în embriologie:

 • Biolog Andreea Nastase – biolog principal, embriolog
 • Biolog Ruxandra Valcu – biolog principal, embriolog

Medic anestezist:

 • Dr. Adelina Vasile – medic primar anestezie si terapie intensiva

Asistenți medicali:

 • As. Medical Sef: Miriam Stanciu
 • As. Coordonator: Diana Grigore
 • As. Coordonator: Irina Bitica
 • As. Coordonator: Nicoleta Marin
 • As. Coordonator: Fivi Hoidrag
 • As. Mariana Tudorache
 • As. Cornelia Radu
 • As. Madalina Flaminzeanu

Serviciile medicale care pot fi prestate în baza Voucherului aferent Etapei 2 a Programului sunt următoarele:

 • Monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană: pacienta poate să aibă în această perioadă până la 4 consultații medicale
 • Prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuata sub anestezie totală, locală sau sedare
 • Prelevarea/Procesarea spermei
 • Inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană
 • ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor)
 • Cultivarea embrionilor 72 ore
 • Cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocyst (blastocistul este embrionul de ziua 5)
 • Transferul embrionar
 • Monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
  • efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
  • consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de sarcină (4 saptamani de la transfer) dacă testul β HCG este pozitiv;
  • monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 5., dacă testul β HCG este pozitiv.

Serviciile medicale ce nu sunt acoperite de voucherul “FIV – O SANSA LA VIATA” FIV Craiova și care sunt efectuate în clinică în cadrul procedurilor de FIV sunt după cum urmează, fără a se limita la:

 • Comunicare și consiliere pe parcursul procedurii
 • Tehnici speciale de selectie si activare a spermatozoizilor
 • Cultivarea embrionilor in miniincubator individual
 • Control ecografic si documentare imagistica la ET
 • Cazarea pacientei în ziua prelevării de ovocite și în ziua transferului embrionar
 • Ingrijirea si monitorizarea pre si post operatorie a pacientei

Alte proceduri pentru care cuplul trebuie să achite contravaloarea acestora, nefiind acoperite de voucherul FIV Craiova, sunt:

 • Investigații paraclinice preliminare (conform baremului de investigații recomandat de medicul clinicii)
 • Diagnostic genetic al embrionilor
 • Crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor
 • Recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor (PESA/TESA/TESE) P-ICSI
 • Ecloziune asistată a embrionilor (Assisted Hatching)
 • Activare asistată a ovocitelor – Calcium ionophore
 • Decongelare embrioni vitrificați
 • Spermă de la donator anonim

Vă așteptăm cu drag!
Echipa Embryos


Programul "INFANT" organizat de Primăria Municipiului Constanța

Embryos Fertility Clinic este partener în Proiectul „INFANT” organizat de Primăria Municipiului Constanța în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială Constanța.

Programul “INFANT” constă în acordarea de sprijin financiar sub formă de voucher cu o valoare totală de 10.000 lei/cuplu infertil din Constanța cu indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro ( în baza HCL nr. 59/2020).

Pentru a accesa programul, cuplurile eligibile trebuie să depună documentația conform procedurii și regulamentului descrise pe website-ul Primariei Constanța.

Regulament Infant

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt următoarele:

 • AMH >1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;
 • Cuplu autolog/cupluri în care partenerul suferă de azoospermie/femei singure (nu se exclud procedurile cu sperma donată);
 • Indice de masă corporală al partenerei între 20 – 30;
 • Vârsta femeii între 24 – 45 de ani;
 • Beneficiarii au domiciliul în municipiul Constanța în ultimii 3 ani și nu au datorii la bugetul local al municipiului Constanța.

Cuplurile vor primi un voucher care va conține următoarele elemente:

 • Denumirea și siglele instituțiilor organizatoare ale proiectului “INFANT”;
 • Denumirea și sigla proiectului “INFANT”;
 • Denumirea unității emitente;
 • Valoarea voucherului;
 • Nume și prenume beneficiar;
 • Codul numeric personal;
 • Valabilitatea voucherului (12 luni de la data emiterii);
 • Seria voucherului;

Condiții de utilizare a voucherului

Voucherul în valoare de 10.000 RON va fi depus la recepția clinicii Embryos, împreună cu o solicitare scrisă (document pe care îl veți primi de la recepția clinicii), în ziua primei consultații de monitorizare a tratamentului pacientei, dupa semnarea protocolului financiar.

Eliberarea adeverinței necesară înscrierii in proiectul “INFANT” de către Embryos Fertility Clinic

Clinica noastra va elibera adeverința necesară înscrierii în program a cuplurilor eligibile înregistrate ca pacienți în clinică doar după verificarea documentației actualizate care sa confirme indicația pentru FIV cu ovocite proprii și criteriile medicale de eligibilitate menționate în regulamentul programului (valoarea testului AMH pentru pacientele peste 35 de ani, indicele de masă corporală IMC / BMI).

Puteți solicita aceasta adeverință direct în clinică sau prin email ( info@embryos.ro ), cu mențiunea că va trebui să actualizați investigațiile cu termen expirat, respectând baremul de investigații primit de la clinică.

În prealabil oricărui demers de înscriere în programul “INFANT” este necesar să existe indicație medicală pentru FIV în dosarul medical al cuplului. Conform regulamentului proiectului “INFANT”, investigațiile necesare eliberării indicației de FIV sunt suportate din bugetul propriu al cuplurilor solicitante.

Dacă indicele de masă corporală al partenerei (IMC / BMI) nu va fi efectuat în clinică sau nu este de dată recentă, actualizarea se poate efectua în ziua eliberării adeverinței, în cadrul clinicii Embryos.

Lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii “INFANT”

Medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie si competență în infertilitatea cuplului și reproducere umană asistată:

 • Dr. Andreea Carp-Veliscu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Ionela Anghelescu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Tarig Massawi – medic primar, doctorand în Medicină
 • Dr. Bogdan Staicu – medic primar
 • Dr. Alina Bordea – medic specialist, doctorand în Medicină
 • Dr. Mihaela Braga – medic specialist
 • Dr. Daniela Shawi – medic specialist
 • Dr. Ioana Iordache – medic specialist

Embriolog cu certificare europeană ESHRE în embriologie:

 • Biolog Andreea Nastase – biolog principal, embriolog
 • Biolog Ruxandra Valcu – biolog principal, embriolog

Medic anestezist:

 • Dr. Adelina Vasile – medic primar anestezie si terapie intensiva

Asistenți medicali:

 • As. Medical Sef: Miriam Stanciu
 • As. Coordonator: Diana Grigore
 • As. Coordonator: Irina Bitica
 • As. Coordonator: Nicoleta Marin
 • As. Coordonator: Fivi Hoidrag
 • As. Mariana Tudorache
 • As. Cornelia Radu
 • As. Madalina Flaminzeanu

Serviciile medicale care pot fi prestate în baza Voucherului aferent Programului “INFANT” sunt următoarele:

 • Prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie totală, locală sau sedare
 • Prelevarea/Procesarea spermei
 • Inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană
 • ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor)
 • Cultivarea embrionilor 72 ore
 • Cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist (blastocistul este embrionul de ziua 5).
 • Transferul embrionar
 • Monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
  • efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
  • consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de sarcină (4 săptămâni de la transfer) dacă testul β HCG este pozitiv;
  • monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3, dacă testul β HCG este pozitiv.

Serviciile medicale ce nu sunt acoperite de voucher-ul “INFANT” și care sunt efectuate în clinică în cadrul procedurilor de FIV sunt după cum urmează, fără a se limita la:

 • Comunicare și consiliere pe parcursul procedurii
 • Tratamentul medicamentos recomandat de medicul curant
 • Tehnici speciale de selectie si activare a spermatozoizilor
 • Cultivarea embrionilor in miniincubator individual
 • Control ecografic si documentare imagistica la ET
 • Cazarea pacientei în ziua prelevării de ovocite și în ziua transferului embrionar
 • Ingrijirea si monitorizarea pre si post operatorie a pacientei

Alte proceduri pentru care cuplul trebuie să achite contravaloarea acestora, nefiind acoperite de voucherul “INFANT”, sunt:

 • Investigații paraclinice preliminare (conform baremului de investigații recomandat de medicul clinicii)
 • Diagnostic genetic al embrionilor
 • Crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor
 • Recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor (PESA/TESA/TESE)
 • P-ICSI
 • Ecloziune asistată a embrionilor (Assisted Hatching)
 • Activare asistată a ovocitelor – Calcium ionophore
 • Decongelare embrioni vitrificați
 • Spermă de la donator anonim

Vă așteptăm cu drag!
Echipa Embryos


Programul "O Șansă pentru Cuplurile Infertile – FIV2", ASSMB

Ne bucurăm să vă anunțăm faptul că Embryos Fertility Clinic este partener în Proiectul ASSMB – „O Șansă Pentru Cuplurile Infertile – FIV2”

Începând de Luni, 31 Mai 2021, ora 09:00, cuplurile care doresc să se înscrie în Proiectul FIV 2 – „O Șansă pentru Cuplurile Infertile” pot aplica accesând link-ul fiv2.assmb.ro

Acest program constă în acordarea unui sprijin financiar sub formă de vouchere cu o valoare totală de 13.800 lei/cuplu infertil din București cu indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

Pentru a accesa programul, cuplurile eligibile trebuie să depună documentația online, conform procedurii descrise pe website-ul ASSMB (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București): fiv2.assmb.ro

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt următoarele:

 • AMH >1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere
 • Cuplu autolog sau cupluri în care partenerul suferă de azoospermie (nu se exclude procedurile cu sperma donată)
 • Indice de masă corporală al partenerei între 20 – 30
 • Vârsta partenerei între 20 – 45 de ani

Cuplurile vor primi două vouchere care vor conține următoarele elemente:

 • Nume și prenume beneficiar (parteneră)
 • Codul numeric personal
 • Numărul de înregistrare alocat în proiect
 • Specificarea etapei din cursul procesului (Etapa 1 sau Etapa 2)

Voucherele se vor acorda simultan, după cum urmează:

Etapa 1 – Voucher medicamente – pentru tratamentul de stimulare (medicamentos) se va acorda un (1) voucher în valoare de 4.600 lei.
Etapa 2 – Voucher proceduri medicale (procedura de FIV) – pentru intervenția medicală specifică se va acorda un (1) voucher în valoare de 9.200 lei.

Voucherul în valoare de 4.600 RON va fi utilizat pentru achiziționarea medicației prescrise de medic, de la una dintre farmaciile partenere în proiect.

Listă Afiliați - FIV2

Voucherul în valoare de 9.200 RON va fi depus la recepția clinicii Embryos, împreună cu o solicitare scrisă (document pe care îl veți primi de la recepția clinicii), în ziua primei consultații de monitorizare a tratamentului pacientei, dupa semnarea protocolului financiar.

Eliberarea adeverinței necesară înscrierii in proiectul ASSMB de către Embryos Fertility Clinic

Clinica noastră va elibera adeverința necesară înscrierii în program a cuplurilor eligibile înregistrate ca pacienți în clinică doar după verificarea documentației actualizate care sa confirme indicația pentru FIV cu ovocite proprii și criteriile medicale de eligibilitate menționate în regulamentul programului ASSMB (valoarea testului AMH pentru pacientele peste 35 de ani, indicele de masă corporală IMC / BMI).

Puteți solicita aceasta adeverință direct în clinică sau prin email ( info@embryos.ro ), cu mențiunea că va trebui să actualizați investigațiile cu termen expirat, respectând baremul de investigații primit de la clinică.

În prealabil oricărui demers de înscriere în programul ASSMB este necesar să existe indicație medicală pentru FIV în dosarul medical al cuplului. Conform regulamentului proiectului ASSMB, investigațiile necesare eliberării indicației de FIV sunt suportate din bugetul propriu al cuplurilor solicitante.

Dacă indicele de masă corporală al partenerei (IMC / BMI) nu va fi efectuat în clinică sau nu este de dată recentă, actualizarea se poate efectua în ziua eliberării adeverinței, în cadrul clinicii Embryos.

Lista personalului medical implicat în efectuarea procedurii „O Șansă Pentru Cuplurile Infertile – FIV2”

 • Dr. Andreea Carp-Veliscu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Ionela Anghelescu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Tarig Massawi – medic primar, doctorand în Medicină
 • Dr. Bogdan Staicu – medic primar
 • Dr. Alina Bordea – medic specialist, doctorand în Medicină
 • Dr. Mihaela Braga – medic specialist
 • Dr. Daniela Shawi – medic specialist
 • Dr. Ioana Iordache – medic specialist

Embriolog cu certificare europeană ESHRE în embriologie:

 • Biolog Andreea Nastase – biolog principal, embriolog
 • Biolog Ruxandra Valcu – biolog principal, embriolog

Medic anestezist:

 • Dr. Adelina Vasile – medic primar anestezie si terapie intensiva

Asistenți medicali:

 • As. Medical Sef: Miriam Stanciu
 • As. Coordonator: Diana Grigore
 • As. Coordonator: Irina Bitica
 • As. Coordonator: Nicoleta Marin
 • As. Coordonator: Fivi Hoidrag
 • As. Mariana Tudorache
 • As. Cornelia Radu
 • As. Madalina Flaminzeanu

Serviciile medicale care pot fi prestate în baza voucherului aferent Etapei 2 a programului sunt următoarele:

 • Monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană: pacienta poate să aibă în această perioadă până la 4 consultații medicale
 • Prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuata sub anestezie totală, locală sau sedare
 • Prelevarea/Procesarea spermei
 • Inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană
 • ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor)
 • Cultivarea embrionilor 72 ore
 • Cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocyst (blastocistul este embrionul de ziua 5)
 • Transferul embrionar
 • Monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
  • efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
  • consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de sarcină (4 saptamani de la transfer) dacă testul β HCG este pozitiv;
  • monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 5., dacă testul β HCG este pozitiv.

Serviciile medicale ce nu sunt acoperite de voucherul ASSMB și care sunt efectuate în clinică în cadrul procedurilor de FIV sunt după cum urmează, fără a se limita la:

 • Comunicare și consiliere pe parcursul procedurii
 • Tehnici speciale de selectie si activare a spermatozoizilor
 • Cultivarea embrionilor in miniincubator individual
 • Control ecografic si documentare imagistica la ET
 • Cazarea pacientei în ziua prelevării de ovocite și în ziua transferului embrionar
 • Ingrijirea si monitorizarea pre si post operatorie a pacientei

Alte proceduri pentru care cuplul trebuie să achite contravaloarea acestora, nefiind acoperite de voucherul ASSMB, sunt:

 • Investigații paraclinice preliminare (conform baremului de investigații recomandat de medicul clinicii)
 • Diagnostic genetic al embrionilor
 • Crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor
 • Recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor (PESA/TESA/TESE)
 • P-ICSI
 • Ecloziune asistată a embrionilor (Assisted Hatching)
 • Activare asistată a ovocitelor – Calcium ionophore
 • Decongelare embrioni vitrificați
 • Spermă de la donator anonim

Vă așteptăm cu drag!
Echipa Embryos


Programul Național FIV – ET 2023

Ne bucurăm să vă anunțăm faptul că Embryos Fertility Clinic este partener în Programul National FIV – ET 2023!

OMS 377/2017 – SUBPROGRAMUL DE FERTILIZARE IN VITRO ȘI EMBRIOTRANSFER

Beneficiarii subprogramului sunt cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în subprogram sunt următoarele:

 • cupluri infertile care au indicaţie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.12 la prezenta anexă, care face parte integrantă din aceasta;
 • membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
 • vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;
 • indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;
 • rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

Lista personalului medical implicat în Programul Național FIV-ET, medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie si competență în infertilitatea cuplului și reproducere asistată:

Medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie si competență în infertilitatea cuplului și reproducere umană asistată:

 • Dr. Andreea Carp-Veliscu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Ionela Anghelescu – medic primar, doctor în Medicină
 • Dr. Tarig Massawi – medic primar, doctorand în Medicină
 • Dr. Bogdan Staicu – medic primar
 • Dr. Alina Bordea – medic specialist, doctorand în Medicină
 • Dr. Mihaela Braga – medic specialist
 • Dr. Daniela Shawi – medic specialist
 • Dr. Ioana Iordache – medic specialist

Embriolog cu certificare europeană ESHRE în embriologie:

 • Biolog Andreea Nastase – biolog principal, embriolog
 • Biolog Ruxandra Valcu – biolog principal, embriolog

Medic anestezist:

 • Dr. Adelina Vasile – medic primar anestezie si terapie intensiva

Asistenți medicali:

 • As. Medical Sef: Miriam Stanciu
 • As. Coordonator: Diana Grigore
 • As. Coordonator: Irina Bitica
 • As. Coordonator: Nicoleta Marin
 • As. Coordonator: Fivi Hoidrag
 • As. Mariana Tudorache
 • As. Cornelia Radu
 • As. Madalina Flaminzeanu

Prevedere bugetară pentru anul 2023 – 240.000 lei.

Tarifele practicate in cadrul acestui program sunt:

Contravaloarea costului procedurii FIV/ET in cadrul Subprogramului se finanteaza la un tarif de 10.000 RON/procedura FIV/ET de catre Ministerul Sanatatii, in acest cost fiind incluse urmatoarele servicii medicale:

 • prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz;
 • procesarea spermei;
 • inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană;
 • cultivarea embrionilor 72 de ore;
 • transferul embrionar;
 • monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
  • efectuarea testului seric ß HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
  • consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este negativ;
  • monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este pozitiv.

PACHET SERVICII NEFINANTATE SUBPROGRAM NATIONAL PENTRU FIV SI ET

PACHET SERVICII MEDICALE (care nu face obiectul rambursarii din fondurile alocate programului)

Servicii incluse:

 • Consultatie initiala specialist infertilitate (include ecografie transvaginala, verificare;
 • Citire dosar medical, stabilire protocol de stimulare);
 • Monitorizare ecografica pentru verificarea raspunsului ovarian la tratament (nu include dozarile hormonale), in limita a maxim 4 ecografii;
 • Consiliere de specialitate (medic specialist RUA, embriolog) pe perioada intregului tratament;
 • Persoana dedicata (asistent medical coordonator) responsabila de dosarul dvs FIV;
 • Instruire in vederea administrarii medicatiei orale si injectabile/ Administrarea medicatiei injectabile in cadrul clinicii (daca este cazul);
 • Consult preanestezic;
 • Anestezie intravenoasa;
 • Cazare in rezerva single;
 • Administrare tratament perfuzabil si medicamentos postpunctie;
 • Consult embriologic cu privire la evolutia embrionilor (telefonic, in cadrul clinicii precum si reprezentarea grafica a evolutiei embrionare);
 • Consiliere specialist RUA cu privire la manoperele suplimentare procedurii FIV in vederea optimizarii sanselor de reusita ale procedurii (cultura la blastocist, vitrificare embrioni, etc);
 • Procedura ICSI (atunci cand cuplul are aceasta indicatie din partea specialistului RUA);
 • Cultura embrionilor pana la stadiul de blastocist;
 • Cultura embrionilor in miniincubator individual;
 • Eliberare raport medical cuprinzand sumarul ciclului de fertilizare.

Tarif pachet: 5300 RON

* nu sunt incluse costurile analizelor medicale respectiv ale medicației stabilite de către medicul curant.

Informatii suplimentare despre Programul National FIV – ET finantat de Ministerul Sanatatii, puteti afla la sediul clinicii Strada Gheorghe Polizu 58-60, București, 011062 sau pe pagina de Facebook – Clinica Embryos.

Pentru detalii legate de statistica anilor precedenți vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

Statistică activitate desfășurată anul 2021Statistică activitate desfășurată anul 2022
Vă așteptăm cu drag!
Echipa Embryos